Organisatie

Wereldwinkel “Onze Wereld” is een vereniging die een winkel exploiteert waar voornamelijk producten uit derdewereldlanden worden verkocht. De werkzaamheden hiervoor nodig zijn worden uitgevoerd door vrijwilligers.

De vereniging heeft geen winstoogmerk. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding. Alleen eventueel gemaakte (reis)kosten worden vergoed.

Bestuurssamenstelling
Vacatures
Missie, doelstellingen en beleid
Jaarverslag