Bestuur

Per 1 januari 2018 is de bestuurssamenstelling:

Voorzitter
Anke van den Hazel

Secretaris
Emmy van Vliet
e-mail: info@wereldwinkel-franeker.nl 

Penningmeester
Tineke de Schiffart

Coördinator Vrijwilligers
Alfie de Groot

Coördinator Public Relations
Jakelien de Vries