Fair Trade

Fair trade zet zich in om arbeids- en leefomstandigheden van producenten in niet-westerse culturen te verbeteren. Dit gebeurt door betere handelsvoorwaarden aan te bieden en door de rechten van producenten te beschermen. Verder draagt fair trade bij aan sociale gelijkheid en economische zekerheid.

De criteria voor fair trade zijn:

– verantwoorde prijzen, leefbare lonen
– verantwoorde arbeidsomstandigheden
– geen kinderarbeid
– gelijke kansen voor vrouwen en mannen
– zorg voor het milieu
– contracten afsluiten voor een langere periode
– transparantie

Wereldwinkel “Onze Wereld” Franeker
Ons doel is niet direct het maken van winst maar aandacht vragen voor fair trade en meer omzet mogelijk maken in de eerlijke handel voor producenten in niet-westerse culturen. Doordat wij voor producten die op een eerlijke en duurzame wijze zijn gemaakt een eerlijke prijs betalen aan de producenten kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Door producten bij de wereldwinkel te kopen, draagt u bij aan een goed huis, goede voeding, scholing voor kinderen en goede medische voorzieningen.