Wereldwinkel “Onze Wereld” Franeker

Wereldwinkel Franeker blijft met aangepaste openingstijden gewoon open 

Wij hopen dat u onze winkel blijft bezoeken en zo de derde wereld een handje helpt.
Tot ziens in de Wereldwinkel “Onze Wereld” Dijkstraat 18 te Franeker!

 

De Wereldwinkel “Onze Wereld” is een unieke faire trade cadeauwinkel in het centrum van Franeker.

Ons doel
Het verkopen van bijzondere producten uit derdewereldlanden. Deze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De producenten krijgen een rechtvaardige prijs voor hun producten, wat hen in staat stelt een menswaardig bestaan op te bouwen en in eigen levensonderhoud te voorzien.
Giften voor het realiseren van onze doelstelling helpen ook. Elke gift aan onze Wereldwinkel – hoe groot of klein ook – is van harte welkom op rekeningnummer:
NL INGB 0004 3666 70 t.n.v. Vereniging Onze Wereld in Franeker.

U kunt ons ook bezoeken op Facebook

De geschiedenis van de Wereldwinkel in Franeker

Het idee om te starten met een Wereldwinkel in Franeker kwam voort uit een gespreksgroep die het thema “Arm en Rijk” bespraken. Leden van die gespreksgroep zochten medestanders met het doel om gezamenlijk een vereniging “Onze Wereld” op te richten.

Op 14 mei 1986 ging de vereniging “Onze Wereld” van start. De vereniging bestond toen uit 13 leden. Verder waren op de oprichtingsvergadering 6 aspirant-leden en 3 donateurs aanwezig. De vereniging begon met het aanschrijven van verschillende instanties, bedrijven en personen. Het doel was om via toegezegde financiële bijdragen een startkapitaal te verkrijgen. De binnengekomen reacties boden voldoende zekerheid om tot actie over te gaan. Bij gebrek aan een eenvoudig winkelpand begon de Vereniging met de verkoop van producten op markten en braderieën. In de ledenvergadering van 17 februari 1987 kwam naar voren dat het pand aan de Zilverstraat 39 vrij kwam en dat deze ruimte gehuurd kon worden door de Vereniging. Overeengekomen werd dat het pand voor ƒ 100,- per maand gehuurd kon worden met daaraan gekoppeld de afspraak dat omzetstijging tot huurverhoging zou leiden. De feestelijke opening vond plaats op vrijdag 10 april 1987.

Omdat de aansluiting bij de landelijke vereniging van Wereldwinkels nog niet had plaats gevonden, kreeg het pand de naam: solidariteitswinkel “Onze Wereld”. In december 1991 werd het pand verkocht.
Het oog viel nu op het pand Noord 21. Na een grondige verbouwing kon op woensdag 29 april 1992 de vlag gehesen worden. Het pand werd officieel geopend door oud-voorzitter ds. J. van Verseveld.

Door mee te willen gaan met de tijd, was aanpassing enige jaren later noodzakelijk. Een verbouw vond plaats in januari 1998. Dit was tevens de aanleiding om vanaf dat moment het logo en de huisstijl van de Landelijke Vereniging te gebruiken, nadat al in juni 1994 toetreding tot deze Vereniging had plaatsgevonden.

Tijd voor een A-locatie! In de ledenvergadering van 7 januari 2002 kwam het bestuur met het voorstel om over te gaan tot het huren van het pand Dijkstraat 18 in Franeker. Na een eerste afwijzing kwam het voorstel op 7 november 2002 opnieuw op de agenda. De bezwaren waren nu weggenomen. De Vereniging ging met het voorstel akkoord en zo werd er besloten om te gaan verhuizen.

De feestelijke opening van het prachtige winkelpand, met magazijn en keuken gelijkvloers, vond op 24 mei 2003 plaats.