“Onze Wereld”

Wereldwinkel Franeker blijft open. 

Beste klant, 

De Wereldwinkel Franeker blijft gewoon open.
Wij hopen dat u onze winkel blijft bezoeken en zo de derde wereld een handje helpt.
Tot ziens in de Wereldwinkel Franeker.

Onze Wereldwinkel is een unieke winkel in het centrum van Franeker. Al het werk gebeurt door vrijwilligers (inkoop, verkoop, winkelinrichting, acties en voorlichting).

Ons doel

In de Wereldwinkel worden bijzondere producten verkocht uit ontwikkelingslanden. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De producenten krijgen een rechtvaardige prijs voor hun producten, wat hen in staat stelt een menswaardig bestaan op te bouwen en in eigen levensonderhoud te voorzien.

Giften

Voor het realiseren van onze doelstelling helpen ook giften. Elke gift aan de Wereldwinkel – hoe groot of klein ook – is van harte welkom op rekeningnummer NL21 INGB 0004366970 t.n.v. Vereniging Onze Wereld in Franeker.

De winkel is gevestigd aan de Dijkstraat 18 in Franeker.
Ook kunt u ons bezoeken op Facebook.
Ons e-mailadres is: info@wereldwinkel-franeker.nl 

De geschiedenis van de wereldwinkel in Franeker

Het idee om te starten met een wereldwinkel in Franeker kwam voort uit een gespreksgroep die het thema “Arm en Rijk” behandelde. Leden van die gespreksgroep zochten medestanders met het doel om gezamenlijk een vereniging “Onze Wereld” op te richten.

Op 14 mei 1986 ging de vereniging “Onze Wereld” van start. De vereniging bestond toen uit 13 leden. Verder waren op de oprichtingsvergadering 6 aspirant-leden en 3 donateurs aanwezig.

De vereniging begon met het aanschrijven van verschillende instanties, bedrijven en personen. Het doel was om via toegezegde financiële bijdragen een startkapitaal te verkrijgen. De binnengekomen reacties boden voldoende zekerheid om tot actie over te gaan.
Bij gebrek aan een eenvoudig winkelpand begon de vereniging met de verkoop van de diverse producten plaats op markten en braderieën.
De noodzaak om een eigen pand te hebben werd snel gevoeld. In de ledenvergadering van 17 februari 1987 kwam naar voren dat het pand aan de Zilverstraat 39 vrij kwam en dat de verhuurster welwillend stond tegenover de beschikbaarstelling van deze ruimte aan de Vereniging.
Met haar werd overeengekomen het pand te huren voor f 100,- per maand met daaraan gekoppeld de afspraak dat omzetstijging tot huurverhoging zou leiden.

De feestelijke opening vond plaats op vrijdag 10 april 1987.

Omdat de aansluiting bij de landelijke vereniging van Wereldwinkels nog niet had plaats gevonden, kreeg het pand de naam: solidariteitswinkel “Onze Wereld”.
In december 1991 liet de eigenaresse ons weten dat het pand verkocht zou worden.
Op zoek naar een ander pand. Het oog viel op het pand Noord 21. Een grondige verbouwing bleek noodzakelijk te zijn. Op woensdag 29 april 1992 kon de vlag worden gehesen. Het pand werd officieel geopend door  oud-voorzitter ds. J. van Verseveld.

Door mee te willen gaan met de tijd, was aanpassing enige jaren later noodzakelijk.
Een verbouw vond plaats in januari 1998. Dit was tevens de aanleiding om vanaf dat moment het logo en de huisstijl van de Landelijke Vereniging te gebruiken, nadat al in juni 1994 toetreding tot deze Vereniging had plaatsgevonden.
Na een aantal goede jaren werd de roep steeds luider om uit te gaan kijken naar een A-locatie.

In een extra ledenvergadering op 7 januari 2002 kwam het bestuur met het voorstel om over te gaan tot het huren van het pand Dijkstraat 18 in Franeker. Na een eerste afwijzing kwam het voorstel op 7 november 2002 opnieuw op de agenda. De bezwaren, geuit bij de behandeling van het eerste voorstel, waren nu weggenomen. De vergadering ging met het voorstel akkoord en zo werd er besloten om te gaan verhuizen.

De opening van het prachtige winkelpand, met magazijn en keuken gelijkvloers, werd een maand vertraagd na een uitslaande brand in het naastliggende pand.
Op 24 mei 2003 vond uiteindelijk de feestelijke opening plaats.

In 2011, tijdens het 25 jarig jubileum, werd de winkel weer opgewaardeerd door nieuwe verlichting, linoleum en een markies aan te schaffen. Ook werden de wanden weer geverfd en volgde er een feestelijke heropening op 21 mei 2011.

WereldWinkelFraneker

Error: Unsupported get request. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de wereldwinkel en schrijf u in voor de nieuwsbrief. Daarin verschijnt informatie over aanbiedingen, nieuwe producten en wetenswaardigheden over fair trade.